İlişki Kalitesi ve Yaşam Süresi Araştırması

Yaşam kalitesiyle ilgili yapılan bir araştırmada (Lunstad, Smith & Layton, 2010) bireylerin ilişki kalitelerinin sadece psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda ölüm riski ve hastalık oranıyla da doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur.

308,849 katılımcıyla gerçekleştirilen bu çalışma dünyanın birçok farklı ülkesinden araştırmaya katılan kişilerle yapılmıştır. Katılımcıların yaşam tarzları her yönden incelenmiş ve sonuç olarak sosyal ve yakın ilişkilerin insan yaşamının süresiyle doğrudan ilişkili ve en önemli faktör olduğu bulunmuştur. Çalışma bulgularına göre yaşam süresini belirleyen faktörler aşağıda özetlenmiştir:

  1. Kişilerarası ilişkiler (yakın ilişkiler ve sosyal ilişkilerden destek almak % 60’tan fazla)
  2. Günde 15’ten fazla sigara içmek (%50’ye yakın)
  3. Alkol tüketimi (günde 6 içkiden üzeri,%30’dan fazla)
  4. Grip aşısı vurulmak (%30’a yakın)
  5. Kalp hastalıklarıyla ilgili tedavi görmek (%20’den fazla)
  6. Spor yapmak (%20’den fazla)
  7. Zayıf ya da kilolu olmak (%20)
  8. Yüksek tansiyon için tedavi (%10’dan fazla)
  9. Temiz hava (0-%10)

Sonuç olarak, bu araştırma bulgularına göre kişilerarası ilişkilerin hem psikolojik hem de fiziksel yaşam kalitenize çok önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.

KAYNAK:

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Layton J. B., (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review, doi: 1000316